Strandskaderne

 

Hvem er Standskaderne

 

Foreningen Strandskaderne er hjemme-hørende i Aabenraa kommune.

 

Foreningens formål er at fremme initiativ, der støtter bevarelsen af naturen omkring, stranden og vandkvaliteten af Genner Bugt.

Vi medvirker til renholdelse af strand- og badearealer m.v. i Genner Bugt.

 

Vi støtter initiativer der skaber sikkerhed for beboerne i området, både til vands og på land.

 

Læs om Strandskadernes bestyrelse her.

 

Hvad laver vi i foreningen

 

Som en naturforening i Danmark, sætter vejret til tider sine begrænsninger. Det betyder at vi er mest aktive om sommeren.

 

Det sker bl.a. ved vores årlige strand-rensning, hvor strandskaderne sammen med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer årets strandrensning sammen med med-

lemmer og bugtens foreninger.

 

Vi er stolte af vores strand og arbejder hver år på at, Friluftsrådet tildeler os det BLÅ FLAG. Friluftrådet tildeler det BLÅ FLAG til strand og havne som yder en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne stranden eller havnens tilstand. Læs mere det BLÅ FLAG her.

 

 

NÆSTE AKTIVITET

 

 

Sommerfest - 2017

 

Lørdag den 26. august

 

 

 

AFLYST

 

PGA

 

MANGLENDE

TILMELDINGER

Copyright © All Rights Reserved